Podział Majątku Łask

Podział majątku to złożony proces i niezwykle skomplikowane postępowanie. Zwłaszcza, gdy jest sporny. Rozwód powoduje, że nawet jeśli strony uzgodnią wspólnie kwestie opieki nad dziećmi i alimentów, to nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawach majątkowych. W kancelarii Witmajer mamy za sobą wiele spraw o podział majątku i ze względu na duże doświadczenie specjalizujemy się w tego typu sprawach.Podział Majątku Łask
Małżonkowie mogą uzyskać podział majątku poprzez:

 • notariusza – byli małżonkowie spotykają się w kancelarii notarialnej i polubownie kończą postępowanie podpisem na dokumencie.
 • sąd – jeśli nie są w stanie się sami porozumieć co do kwestii majątku.

Innym podziałem majątku może być także likwidacja spółki kapitałowej, osobowej czy cywilnej. Zwłaszcza tutaj warto skorzystać z pomocy prawnika.
Oferta kancelarii prawnej jest kierowana głównie do osób z miasta Łask i okolic.
W zakresie podziału majątku oferta obejmuje:

 • Negocjacje w zakresie podziału majątku byłych małżonków
 • Ustalenie nierównych udziałów w powstaniu majątku wspólnego
 • Ustalanie wartości majątku małżeńskiego
  Ustalanie nakładów z majątku osobistego na majątek małżeński
 • Ustalenie nakładów z majątku małżeńskiego na majątek osobisty
 • Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
  Rozliczanie konkubinatu
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

W przypadku konieczności przeprowadzenia podziału majątku wspólnego nasza kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji.