Niejednokrotnie w sprawie liczy się czas.


Im dłużej zwlekasz, tym większe prawdopodobieństwo komplikacji i niekorzystnego dla Ciebie rozstrzygnięcia.

O nas

Ewelina Witmajer

Adwokat

Absolwentka studiów prawniczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu. Aplikację adwokacką odbywała w kancelarii Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi – adwokata Piotra Olszańskiego. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie gospodarczym oraz prawie administracyjnym. Aktualnie poszerza swoją wiedzę z zakresu prawa kanonicznego jako studentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Klienci indywidualni


Nasza kancelaria udziela porad prawnych, reprezentuje swoich Klientów w procesach karnych i cywilnych oraz występuje w ich imieniu w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Niejednokrotnie w sprawie liczy się czas – im dłużej zwlekasz, tym większe prawdopodobieństwo komplikacji i niekorzystnego dla Ciebie rozstrzygnięcia.

Jeśli zatem:

  • widzisz konieczność uregulowania swoich spraw majątkowych
  • próbujesz rozwiązać problem związany ze swoją sytuacją rodzinną
  • wydano względem Ciebie niekorzystną decyzję administracyjną
  • oczekujesz wsparcia w uzyskaniu zadośćuczynienia lub odszkodowania
    (w tym należnego z tytułu uszkodzenia pojazdu lub szkody w lokalu)
  • potrzebujesz pomocy w procesie karnym
  • rozważasz złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  • borykasz się z nierzetelnym biurem podróży lub organizatorem imprezy turystycznej
  • uczestniczysz w sporze z podmiotem rynku finansowego
proponujemy jak najszybsze skonsultowanie sprawy z profesjonalistą.

 
 

Przedsiębiorcy


Naszych Klientów wspieramy od pomysłu aż do osiągnięcia celu – wraz z nimi dobieramy odpowiednią formę prawną przedsiębiorstwa, budujemy jego strukturę i zgłaszamy je właściwym organom. Następnie zaś – świadczymy na ich rzecz bieżącą obsługę prawną, odpowiadającą charakterystyce działalności, branży i specyfice rynku. Zakres usług Kancelarii obejmuje analizę i opiniowanie umów, sporządzanie projektów umów i dokumentów, wsparcie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz windykację należności.

Swoją pomoc kierujemy także do podmiotów, które dążą do zmiany formy organizacyjnej lub prawnej przedsiębiorstwa, jak również do przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa zmusza do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Reprezentujemy również naszych Klientów w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji oraz w sporach z kontrahentami i konsumentami.

kancelaria adwokacka

ul. Narutowicza 49 lok. 3a
90-130 Łódź
wejście od podwórza, pierwsze piętro w prawej oficynie

Filia Kancelarii Adwokackiej w Łasku
Plac 11-go Listopada 27 lok. 5
II piętro

biuro@witmajerkancelaria.pl

Telefon: 792 352 213

Napisz do nas